Menu
773 700 126 Jsme tu pro Vás 9-18:30 hod.
Váš košík
je prázdný
Nákupní košík Nákupní košík

Zpracování osobních údajů

Informace o činnostech při zpracování osobních údajů
podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”),
Rexport, s.r.o. , se sídlem Palackého třída 198/72, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 27681092
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
kontaktní emailová adresa: info@planetaher.cz, telefonický kontakt: 773 700 126, (dále jen „Správce“)
informuje, v souladu se svou informační povinností, o následujícím zpracování osobních údajů zákazníků:
1)účel zpracování – data jsou zpracovávána pro účely provozování e-shopu PlanetaHer.cz (www.planetaher.cz) za účelem vyřizování objednávek zákazníků a pro účely marketingu e-shopu ve vztahu k zákazníkům;
2)rozsah osobních údajů, které jsou zpracovávány:
• Jméno
• Emailová adresa
• Doručovací a fakturační údaje
• Telefon;
3)zákazník, jako subjektů údajů, má mimo jiné právo na následující (ve vztahu ke správci je pro dané účely možné využít výše uvedené kontaktní údaje):
• Právo na přístup ke svým osobním údajům od správce
• Právo na opravu svých osobních údajů
• Právo na výmaz svých osobních údajů
• Právo na omezení zpracování
• Právo vznést námitku i podat stížnost u dozorového úřadu a další
• Právo na přenositelnost údajů;
4)právní základ zpracování údajů – zákonnost zpracování údajů
V souladu s čl. 6 Nařízení je právním základem zpracování osobních údajů jedno z následujího:
a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
Osobní údaje jsou zpracovávána v rozsahu nezbytném pro uzavření smlouvy a jejich poskytování je tak smluvním požadavkem. V případě jejich neposkytnutí není možné uzavřít smlouvu.
5)příjemci dat, kterým jsou data poskytována:
- samotný správce
- dopravci, kteří jsou využívání pro dodání zboží
- účetní, kteří zpracovávají platby za zboží a účetnictví společnosti
- dodavatel softwarových řešení a marketingových služeb e-shopu
Do třetí země nebo mezinárodní organizaci nejsou osobní údaje předávány.
6)doba zpracování osobních údajů - v případě registrace budou osobní údaje zpracovávány po dobu provozování e-shopu, případně do doby žádosti o výmaz osobních údajů.